Byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Planseksjonen har 28 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten har ansvaret for reguleringsplaner, bygge- og delesaker, kommunens kartverk, arbeid etter matrikkelloven, samt kontroll/oppfølging av alle private avløpsanlegg i ti kommuner (eget vertskommunekontor). Virksomheten har et bredt fagmiljø og står foran mange og interessante oppgaver. 

Det ligger et stort ansvar i det å være med på å forme samfunnet, noe som vil ha betydning for fremtidige generasjoner. I planseksjonen møter du utfordringer på alle nivåer. Hvis du vil være med på å utvikle Lier kommune, er denne stillingen kanskje noe for deg.

Stillingen innebærer behandling og oppfølging av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Dette er saker som har stor betydning for de involverte partene og hvor det ofte er motstridende interesser. Stillingen innebærer også mye kontakt med profesjonelle og private utbyggere.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og oppfølging av byggesøknader, inkl. å skrive saker for politisk behandling
 • Gjennomføring av tilsyn
 • Generell publikumsveiledning
 • Annen saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå, teknisk fagskole med relevant erfaring eller juridisk utdannelse på mastergradsnivå.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Det er en fordel med erfaring innenfor fagområdet, men også andre oppfordres til å søke.

Egenskaper

 • Samarbeidsvillig og fleksibel
 • God til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • God til å ta avgjørelser.
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Godt humør
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i en kommune i vekst
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger
 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag og fleksibel arbeidstid
 • Uformelt arbeidsmiljø med mye humor
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø

Andre opplysningerI Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktpersoner

Thorgeir Bjerknes
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 959 82 256

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!