Byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Enheten Plan og Miljø består av avdelingene Byggesak, Plansak, Naturforvaltning og Geodata.

Byggesak har til sammen 3,5 årsverk. Da en av våre medarbeidere skal over i annen stilling internt i kommunen, søker vi nå etter byggesaksbehandler.

Arbeidsoppgaver

 • Byggsaksbehandling 
 • Publikumsveiledning og oppfølging
 • Ulovlighetsoppfølging/ tilsyn
 • Matrikkelføring
 • Andre utviklingsarbeider innen for kommunen

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års utdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis som jurist eller ingeniør.
 • Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Relevant sterk og allsidig praksis, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for utdanning
 • God kunnskap om IKT som arbeidsverktøy
 • Førerkort for personbil er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til nytenkning og er serviceinnstilt
 • Humør, viser ansvarlighet, nysgjerrighet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - framstillingsevner (muntlig og skriftlig)
 • Stor arbeidskapasitet, er proaktiv og har evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

 • En spennende jobb i et utviklende og positivt arbeidsmiljø 
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

HR-avdeling
Telefonnummer: 76 10 90 00.
Jan Harry Johansen
Fagleder
Telefonnummer: 76 10 91 05

Hvem er Sortland kommune?

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no