Byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har ledig en 100 % stilling som byggesaksbehandler fra 1. september. Stillingen er en av 3 saksbehandlerstillinger på byggesaksavdelingen som er tilknyttet utbyggingsservice, som i dag teller 14 ansatte.

Hos oss vil du få spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Vi er en trivelig arbeidsplass med gode vilkår for faglig utvikling, fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår samt konkurransedyktig lønn.

Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder

  • Behandling av byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven
  • Informasjon og veiledning av innbyggere innenfor saksområdet
  • Rådgivning til de profesjonelle aktørene
  • Ulovlighetsoppfølging og tilsyn i byggesaker
  • Utrede saker til politisk behandling 

Til stillingen er det krav om at du har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innenfor relevant fagområde, i tillegg til god kjennskap til plan- og bygningsloven. Det er også et krav om at du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ser gjerne også at du har erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller fra den private bygge- og anleggsbransjen.

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk 
  • Tydelig og omgjengelig

Spesielle krav

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søknad

Trykk 'Søk stilling'  for å søke på stillingen.

Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kontaktpersoner

John Ola Hage
Enhetsleder

Hvem er Rælingen kommune?

Rælingen kommune har ca 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. 

Rælingen kommune er inne i en periode med sterk vekst og i de nærmeste årene står vi overfor store og utfordrende oppgaver i forbindelse med utvikling av sentrumsområde og flere større boområder. Utbyggingsservice omfatter fagområdene byggesak, kart- og oppmåling og plan/regulering.