Byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Planseksjonen har 26 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten har ansvaret for reguleringsplaner, bygge- og delesaker, kommunens kartverk og oppmåling samt kontroll/oppfølging av alle private avløpsanlegg i Drammensregionen (eget vertskommunekontor). Overordnet planlegging inkl. kommuneplanen ligger til annen enhet i kommunen. Virksomheten har et bredt fagmiljø og står foran mange og interessante oppgaver, blant annet i forhold til digitalisering av tjenestene og stadig endring i regelverket. Kommunen opplever videre stort utbyggingspress, noe som gjør arbeidsdagen variert og spennende.

Det ligger et stort ansvar i det å være med på å forme samfunnet, noe som vil ha betydning for fremtidige generasjoner. I planseksjonen møter du utfordringer på alle nivåer. Vil du være med på å utvikle Lier kommune?

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av byggesaker
 • Gjennomføring av tilsyn
 • Skrive saker for politisk behandling samt generell publikumsveiledning og annen saksbehandling etter plan- og bygningsloven

 

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter en person med teknisk utdannelse på bachelor-/mastergradsnivå (ingeniør / arkitekt) eller tilsvarende (eks. teknisk fagskole) som ønsker å jobbe med saker etter plan- og bygningsloven. Vi ser gjerne at du som søker har noen års erfaring innenfor dette fagområdet, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.
 • Personen vi søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, være samarbeidsvillig og ha godt humør. Personlig egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

 

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

 

 

Vi tilbyr

 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag / fleksibel arbeidstid
 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Gro Bråthen
Fagansvarlig
Telefonnummer: (+47) 918 80 104
Thorgeir Bjerknes
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 959 82 256

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!