Byggesaksbehandler - Kommunal forvaltning

Ledig stilling som byggesaksbehandler i en kommune som har fått prisen for beste praksis innen byggesaksbehandling. Alle saker behandles innen fristen!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved virksomheten kommunal forvaltning er det ledig en nyopprettet 100 % stilling som byggesaksbehandler.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til bygge- og delesaksbehandling, herunder også klagebehandling og skriving av politiske saker der hvor dette er nødvendig. Vi søker en person som også kan være med på en langsiktig utvikling av avdelingen i tråd med organisasjonens administrative og politiske mål. Kommunen bruker i dag saksbehandlersystemet ePhorte og programvare fra GISLINE, og all saksbehandling foregår digitalt.

 

Kvalifikasjoner

 • Til stillingen ønskes en person med universitets-/høyskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag. Juridisk kompetanse/ erfaring er også en fordel. Søkere med utdanning/ bakgrunn som bygningsingeniør eller sivilarkitekt er å foretrekke. Erfaring fra offentlig/ privat forvaltning og god kjennskap til sentrale lovbestemmelser og bruk av IT som arbeidsverktøy er en fordel.
 • Søker vil kunne få arbeidsoppgaver som tilsier en kommunikasjon og presentasjon av saker både internt og eksternt, og det vil derfor bli lagt vekt på skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
 • Søker må kunne benytte egen bil i tjenesten.

 

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Ingeniør

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

 

Personlige egenskaper

Vi kan tilby et godt og humoristisk arbeidsmiljø med dyktige og kompetente arbeidskolleger. Kommunal forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet. Byggesaksavdelingen fremstår som svært arbeidseffektiv, og kommunen bryter generelt sett ikke saksbehandlingsfristen i byggesaker på 3 uker. Vi ble på forsommeren 2017 tildelt prisen for "Beste praksis" som en av landets beste kommuner innen effektiv byggesaksbehandling og samhandling med næringslivet.

Vi håper du ønsker å være en del av vår effektive og svært kompetente avdeling som vi er stolte av!

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP.
 • Vi kan tilby et godt og humoristisk arbeidsmiljø med dyktige og kompetente arbeidskolleger. Kommunal forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet.
 • Virksomheten er for tiden under endring av organisasjonen internt. For godt kvalifiserte og personlig egnede søkere vil det kunne vurderes muligheter for ansvar som enhetsleder innad i virksomheten. Enhetsleder vil inneha personal- og økonomiansvar samt faglig ansvar. Enhetslederen må kunne påregne mesteparten av sin arbeidstid som byggesaksbehandler, men det godtgjøres noe tid til enhetslederansvaret. Det bes om at det oppgis særskilt i søknaden om dette er av interesse.

 

Minst to referanser må oppgis i søknaden.

Vitnemål/attester tas med på et evt. intervju.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Kontaktpersoner

Caroline Salberg
Virksomhetsleder forvaltning

Hvem er Nannestad kommune?

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        
Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene, og står foran mange utfordringer med bolig- og næringsutvikling. 
Kommunen har nå over 11 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her