Byggesaksbehandler, engasjement - Areal og teknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 100 % engasjement som byggesaksbehandler. Tiltredelse ønskes rett over sommerferien eller før om mulig. Engasjementets varighet er 1 år. 

Virksomhet Byggesak forvalter Plan- og bygningslovens byggesaksdel med tilhørende forskrifter, og har som formål å bidra til at de bygde omgivelsene utvikles på en god og bærekraftig måte til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Å ha god faglighet i veiledning, saksbehandling og oppfølging av realiseringen av de bygde omgivelsene har stor betydning for både å bevare kvaliteter og å bidra til ny utvikling. 

Virksomhet Byggesak består i dag av totalt 16 personer. Gjennom prosjektet «Bedre byggesak» ønsker Larvik kommune å løfte fokuset på kvalitet i bygde omgivelser og profesjonalitet innenfor hele feltet som bidrar til å skape de omgivelsene vi omgir oss med i hverdagen.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede brukere og behandle innkomne bygge- og delesaker, dispensasjonssøknader og klagesaker på en profesjonell måte med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens bestemmelser og forskrifter, overordnede planer og bestemmelser, gjeldende reguleringsplaner og tilhørende retningslinjer og veiledere samt gjeldende vedtak.
 • Bidra aktivt inn i arbeidet på virksomheten for å bedre rutiner, sikre høy grad av profesjonalisering og faglig utvikling både som fagmiljø og enkeltperson.
 • Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljøet gjennom å ta initiativ, støtte kolleger og ledere, ta ansvar og bidra til et positivt samhandlingsklima.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen ønskes besatt av søker med utdanning innen fag som fokuserer på våre bygde omgivelser på bachelor eller masternivå. Manglende formell utdanning kan oppveies av lang erfaring.
 • Kandidaten må ha kjennskap til Plan- og bygningsloven.
 • Kandidaten bør ha interesse for bygde omgivelser og urbane problemstillinger.
 • Tidligere praksis fra offentlig forvaltning innen byggesaksbehandling eller planlegging tillegges vekt.
 • Erfaring innen byggprosjektering eller utbygging med kontaktflate mot det offentlige er positivt.
 • Forståelse for hva det vil si å jobbe i en politisk styrt organisasjon er en forutsetning.
 • Endringsvilje og åpen holdning til bruk av digitale verktøy er etterspurt.
 • Interesse for og kunnskap om bærekraftig byggeri vektlegges.
 • Trygghet i eget fagfelt er en forutsetning for å kunne utøve god forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hytteforening for ansatte
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med faglige diskusjoner basert på god kompetanse. Vi løser oppgavene i samarbeid på tvers av fagfelt.

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

Kontaktpersoner

Cathrine Wærvågen
Konstituert virksomhetsleder byggesak

Hvem er Larvik kommune?

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass. Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av fagområder. Med våre 3500 ansatte er vi en av Vestfolds største arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til våre 44.000 innbyggere hver eneste dag. Hos oss er mulighetene mange, og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som brenner for faget sitt og som vil være med å bygge fremtidens Larvik. Les mer her

Tjenesteområdet Areal og teknikk består av virksomhetene Larvik brannvesen, Landbruk, Arealplan, Byggesak, Kommunalteknikk Forvaltning, Kommunalteknikk Øya og Geodata.

Vi leverer en mengde tjenester til innbyggerne i Larvik hver dag. Vårt utfordringsbilde spenner fra å bidra til samfunnsutvikling, utnytte teknologiske løsninger på en bedre og bredere måte, ha en differensiert og profesjonell kundebehandling, en stadig synkende veikapital, bidra til å redusere trafikkulykker, til sikker og tilfredsstillende leveranse av vann og avløp, levere beredskap og forebyggende tiltak.