Byggesaksbehandler - Byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune er en kommune i sterk vekst og det bygges mye i kommunen vår. Kommunen jobber blant annet for å legge til rette for attraktiv stedsutvikling, gode boligområder, næringsutvikling, offentlige formål og opprettholde "den grønne bygda". Det skal blant annet bygges skoler, idrettshaller og et helsehus i nær framtid, samt at det bygges mange boliger og Rotnes som sentrum skal videreutvikles. 

I den forbindelse har vi behov for dyktige saksbehandlere på byggesaksavdelingen og vi har nå en stilling ledig som byggesaksbehandler. Byggesaksavdelingen ligger til enhet for plan- bygg- og geodata, i sektor for miljø og samfunnsutvikling. 

Du vil bli en del av en avdeling som i dag består av 3 andre saksbehandlere, en merkantilt-ansatt, en jurist ansatt i 60 % for avdelingen og en leder. Vi har et sterkt og bredt fagmiljø, samt et god sosialt arbeidsmiljø hvor vi ønsker deg som kollega. Vi er som nevnt en kommune i vekst med en mengde byggeprosjekter hvert år og som saksbehandler hos oss får du være med som en viktig del av den spennende utviklingssituasjonen vi er i. Byggesaksavdelingen jobber også tett opp i mot planavdelingen, geodataavdelingen og kommunalteknisk avdeling, både i konkrete saker og f.eks. i interne, tverrfaglige prosjekter. 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. 

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av annonse/telefonselgere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av byggesøknader
 • Foreta tilsyn i egne saker i tråd med kommunens tilsynsstrategi
 • Veilede eksterne og interne i plan- og bygningsloven
 • Bidra ved/forestå evt. ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven
 • Fag-/egenutvikling
 • Evt. deltagelse i interne prosjekter ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdannelse, helst på høgskole eller universitetsnivå - fortrinnsvis innen juss, arkitektur eller byggfag

Det er ønskelig at du har erfaring som byggesaksbehandler og med plan- og bygningsloven, men nyutdannede kan også søke. Vi vil også vurdere deg som har praksis fra annen relevant offentlig eller privat sektor

 

Utdanningsretning og nivå

 • Juridiske fag
 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Utdanningstittel: Jurist, arkitekt, byggingeniør eller tilsvarende
 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, samt være strukturert og ha stor evne til gjennomføring av saksbehandling innen tidsfrister

 

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En variert hverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning
 • Sentral beliggenhet på nedre Romerike

Kontaktpersoner

Gunnar Prøis
Enhetsleder plan,byggesak og geodata

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.