Byggesaksbehandler (2. gangs utlysning)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Longyearbyen lokalstyre (LL) har behov for å styrke enheten for Plan og utvikling, og søker etter en dyktig byggesaksbehandler. Jobben er unik i sitt slag, siden fagfeltet styres av særegent lovverk (svalbardmiljøloven), vi har en egen Byggesaksforskrift og både lokale og nasjonale politiske føringer får direkte betydning for jobben som skal  utføres. Omstillingen i lokalsamfunnet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger. 

Planleggingen av Longyearbysamfunnet tar blant annet utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I meldingen er målet om Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid i areal- og byggesaker tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn. I enheten for Plan og utvikling er det for tiden ansatt to arealplanleggere, en fast byggesaksbehandler og vi har 2 prosjektstillinger på byggesak som avsluttes våren 2018. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

 • Saksbehandle større og mindre bygge- og delesaker
 • Representere enheten i møter, veilede og bidra til ekstern informasjon og orientering om Longyearbyen
 • Bidra til å utvikle gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner, både internt og eksternt
 • Skrive saksframlegg for politiske utvalg
 • Gjennomføre tilsyn
 • Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

 

Vi ønsker at du:

 • Høyere utdannelse og erfaring, fortrinnsvis arkitekt, sivilingeniør eller bygningsingeniør, men søker med annen relevant bakgrunn/erfaring kan bli vurdert
 • Dokumentert kunnskap om lovverket og erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Evnen til å jobbe selvstendig og holde frister 
 • Erfaring med å jobbe i team/prosesser
 • Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk

Det er ikke påkrevd at du har kjennskap til svalbardmiljøloven og vår byggesaksforskrift ved tiltredelse, opplæring i lovverk vil bli gitt. 

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

 

Krav til språkkunnskap:

 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne - norsk er administrasjonsspråket
 • Engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m 

 

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Kontaktperson

 • Annlaug Helene Kjelstad, Plan- og utviklingsjef, tlf: 99456724, mobil: 99456724, ankje@lokalstyre.no
 • Astrid Meek, Byggesaksbehandler, tlf: 79022366, mobil: 47254030, Astrid.Meek@lokalstyre.no

 

Kontaktpersoner

Annlaug Kjelstad
Plan- og utviklingsjef
E-postadresse: ankje@lokalstyre.no
Telefonnummer: 99456724
Astrid Meek
Byggesaksbehandler
Telefonnummer: 79022366
Mobil: 47254030

Hvem er Longyearbyen Lokalstyre?

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og  har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen Lokalstyre drifter teknisk infrastruktur i Longyearbyen. De viktigste områdene er kraft- og varmeproduksjon/distribusjon, havnevirksomhet samt vann, avløp, renovasjon og vei. I tillegg drifter vi familieboliger, hybelhus og driftsbygninger, totalt ca 40 000 m2 bygningsmasse. Longyearbyen lokalstyre har også ansvaret for brann og beredskap.