Byggesaksbehandler 100 % stilling vikariat - mulighet for fast ansettelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Da en av våre medarbeidere går over i annen stilling i Gran kommune, søker vi etter en ny byggesaksbehandler som 
vikar for et år. Fire personer jobber med byggesak i dag og en ny medarbeider vil bli en del av dette teamet. Det pågår 
en omorganiseringsprosess og det kan bli mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Byggesaksbehandling og tilsyn ihht. plan- og bygningsloven
 • Kontakt og veiledning til søkere og tiltakshavere
 • Utredning og saksbehandling til politisk behandling
 • Andre tillagte oppgaver

Krav til kompetanse:

 • Universitets-/høgskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag, ingeniør, arkitekt e.l. gjerne i kombinasjon med juridisk kompetanse
 • God kjennskap til, og gjerne erfaring med offentlig saksbehandling
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:
Vi ønsker oss en blid og omgjengelig person, med god serviceinnstilling, evne til å gå inn i faglige drøftinger av plan- 
og byggesaker og som kan håndtere stor saksmengde og korte tidsfrister. God framstillingsevne skriftlig og muntlig på 
norsk, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • IA og Fysak kommune
 • Kort gangavstand til tog og buss med god forbindelse mot Oslo og Gjøvik

Annet:
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, 
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes 
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten 
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes:
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 15.01.2018.
Utlyst dato 21.12.2017. Vårref 1410

Kontaktperson:
Leif Arne Vesteraas, Kommunalsjef, tlf: 61339400, mobil: 97728239, leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no
Anne Borgedal, Enhetsleder byggesak, tlf: 61338400, mobil: 61338400, anne.borgedahl@gran.kommune.no

Kontaktpersoner

Anne Borgedal
Enhetsleder byggesak
Telefonnummer: 61 33 84 00
Leif Arne Vesteraas
Samfunnsutviklingssjef

Hvem er Gran kommune -?

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no