Byggeleiar nettverk SRO - IT-sikkerheit og nettverk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsomtale

Som byggeleiar SRO vil du arbeide tett saman med byggeleiar elektrokontrakt og kontrollingeniør. Du vil også samarbeide med aktørar utanfor etaten som støttar Statens vegvesen sine system. Du vil få eit ansvar for nettverket i Drift Vest.

Kontorstad: Bergen, Førde eller Leikanger. Andre kontorstader i avdeling Vest kan bli vurdert.

Arbeidsoppgåver

 • Ta del i utarbeiding av konkurransegrunnlag for elektro 
 • Utvikle Statens Vegvesens nettverk for framtida
 • Bekjempe hacking og datakriminalitet
 • Drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens OT-systemer.
 • Veiledning, støtte og rådgivning innenfor OT-sikkerhet.
 • Rapportere og følgje opp økonomi, kvalitet og framdrift 
 • Delta aktivt i HMS-arbeidet 
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og planar for nye prosjekt 
 • Utarbeide kostnadsoverslag for prosjekt, både i plan- og byggefase 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som OT- nettverkstekniker med 3-årig bachelor eller fagbrev
 • Vi ynskjer at du har erfaring frå stilling som nettverksadministrator og er kjent med drift av IT systemer
 • Du har god forståing for programeringsfaget
 • Du har ei god skriftleg og munnleg framstilling
 • Ynskjeleg med førarkort klasse B sidan det kan bli noko reiseverksemd 

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, treng vi ei autorisert oversetting av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Sjølvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • Du tek sjølv initiativ og likar godt å jobbe i team

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikle deg både fagleg og personleg.

Vi tilbyr deg også desse fordelane:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode høve for fagleg påfyll

Løna di blir avtalt i samsvar med vår lønspolitikk.

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, li vserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.  Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV - en, eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søk ar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Viss du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Avkryssinga i jobbsøkarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine

Vi gjer merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentliggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. Du vil bli varsla om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønskjer du meir informasjon om stillinga?

Nærmare opplysningar om stillinga kan du få ved å ta kontakt med seksjonsleiar Per Ove Fossheim på mobil +47 975 70 583 eller e-post: per.ove.fossheim@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Per Ove Fossheim
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger