Byggeleder/prosjektleder søkes til sikringstiltak mot flom og skred

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsoppdrag med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko. Ved vårt regionkontor i Trondheim utlyses nå en stilling som byggeleder/prosjektleder. Stillingen inngår i den regionale enheten som gjennomfører sikringstiltak mot flom og skred, veileder om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder samt håndterer beredskapssituasjoner. Vi søker deg som vil bidra til å øke sikkerheten for folk som bor flom- og skredutsatt til, samtidig som vi ivaretar miljøverdier og klimaendringer med en tilpasning fra grå til grønn ingeniørkunst.

NVE region midt omfatter Trøndelag og Helgeland (Nordland sør for Saltfjellet). Dette er et område som har utfordringer med flom og erosjon i vassdragene, med kvikkleireforekomster og med ulike typer skred i bratt terreng. Vi har en rekke sikringstiltak under planlegging og utførelse i tett samarbeid med kommunene. Ved flom- og skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og kommunene.

Region midt har kontor i Trondheim, der vi er tilknyttet 52 ansatte i et bredt, tverrfaglig miljø. Du vil komme til et entusiastisk og inkluderende arbeidsmiljø, der vi løser viktige oppgaver i fellesskap. 

Arbeidsoppgaver

 • Være NVEs byggeleder eller  prosjektleder under gjennomføringsfasen av sikringstiltak i vassdrags- og skredområder, herunder også i tettbygd strøk
 • Bidra i regionkontorets håndtering av hendelser og beredskapssituasjoner med flom og skred
 • Veilede om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder og delta på befaringer
 • Ha dialog med grunneiere, tiltakshavere, kommuner, rådgivere og entreprenører, samt kunne delta på folkemøter og informasjonsmøter
 • Bidra til faglig utvikling på området og veiledning av eksterne aktører
 • Jobben vil innebære noe reiser og befaringer (anslagsvis 50-60 reisedøgn)

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Utdanning på bachelor-nivå (eller høyere) innen bygg og anlegg
 • Teoretiske kunnskaper innen anleggsteknikk
 • Erfaring fra utførelse av bygg- og anleggsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort klasse B
 • Minimum 5 års arbeidserfaring

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring som prosjektleder/byggeleder/anleggsleder
 • Teoretiske kunnskaper innen vassdragsteknikk og/eller geoteknikk
 • Erfaring fra arbeid med vassdrag og/eller skred
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Kunnskap om vassdragsforvaltning, byggherreforskriften og plan- og bygningsloven
 • Erfaring med anbudsprosesser og kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaringer med relevante digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ
 • Du trives med en kombinasjon av arbeid ute i felt, på byggeplass og på kontor
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Du liker å samarbeide med andre
 • Du er fleksibel og innstilt på å yte ekstra ved behov

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i Teknobyen i Trondheim. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Din årslønn vil være innenfor spennet kr 600 000 – 800 000 pr. år i stillingskodene overingeniør/senioringeniør (1087/1181). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).     

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 920 65 215
Mads Johnsen
sikringsteknisk fagansvarlig
Telefonnummer: +47 482 98 280
Terje Thuseth
Regionsjef
Telefonnummer: +47 926 23 053

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger