Byggeledere

Stillingsbeskrivelse

 

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten. 

I 2019 er forventet produksjon ca. 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca. 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca. 30 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med rundt 25 medarbeidere. Vi søker nå etter to erfarne byggeledere til vår avdeling i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht. sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner 
 • Sørge for tilrettelegging før byggestart og kartlegge hvilke forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksmeldinger, kontrakttolkninger og liknende 
 • Føre endringslogg og byggemøtereferater

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, eventuelt annen relevant fagbakgrunn
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherre er nødvendig
 • Erfaring med betongkonstruksjoner, fundamentering eller jernbanetekniske arbeider
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • God kjennskap til NS 8401 – NS 8405 og NS 8407
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig innsats
 • Løsningsorientert og effektiv
 • Analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • P.t. fribillett på Vy sine tog

Kontaktpersoner

Ivar Olsen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 97767866

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger