Byggeledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av prosjekter. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver. Du vil aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.

I Statens vegvesen Region øst utlyses to faste stillinger som byggeleder. Kontorsted Hamar eller Tynset.

Byggeleder har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av avtaler/ kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. Dette innebærer:

 • Ansvar for å lede og følge opp kontrakter.
 • Ansvar for oppfølging og avklaring av endringer og tillegg.
 • Budsjettering og økonomistyring.
 • Ansvar for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakten.
 • Samhandling i byggemøter
 • Ferdigbefaringer, overlevering av veganlegg til drift- og vedlikehold, og oppfølging av dokumentasjon.
 • Oppfølging i garantitiden og behandling av reklamasjoner, garantier etc.

Kvalifikasjoner

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. Relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger, kan kompensere for formell utdanning. Stillingen krever førerkort for bil (klasse B), og det er hensiktsmessig om du disponerer bil.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 • Samarbeidsevne og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og resultatorientert.
 • Håndtering av komplekse og hektiske hverdager.
 • Erfaring.
 • Fleksibilitet.
 • Engasjement.
 • IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Hos oss

Du blir en del av et engasjert og solid fagmiljø, som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett. Du får bidra til fremtidens løsninger. Vi gir deg ansvar. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi har spennende arbeidshverdager, med god balanse mellom arbeid og fritid.

 • Introduksjonsprogram.
 • Fleksitid.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2% til Statens pensjonskasse.

Opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i tilfelle bli varslet.

Kontaktpersoner

Jon Grunde Roland
seksjonssjef
Mobil: 901 69 667

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger