Byggeledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen Region sør søker dyktige Byggeledere til Vegavdeling Vestfold.

Utbygging Vestfold teller 8 faste medarbeidere, og har i tillegg engasjerte konsulenter i arbeid.

Kontorsted er Tønsberg, men aktiviteten i prosjektene skjer spredt på vegnettet i Vestfold.

Byggeleder søkes for prosjekt- og byggeledelse innen nybygging og utbedring av eksisterende vegstrekninger, trafikksikkerhetstiltak, gang-sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og miljøtiltak på riks- og fylkesvegnettet i Vestfold.

Byggeleder har selvstendig ansvar for å styre gjennomføring av kontrakter for investeringstiltak på vegne av Statens vegvesen som tiltakshaver og byggherre. Byggeledere har ansvar for styring av prosjektering og klargjøring for gjennomføring, kontrahering og oppfølging av entreprisekontrakter i gjennomføringsfasen som innebærer oppfølging av økonomi, framdrift, kvalitet og HMS.

Byggeleder må bidra aktivt i koordinering med andre prosjekter, i faglig utvikling samt delta i arbeids- og prosjektgrupper. Byggeleder utfører oppgaver i samsvar med Statens vegvesen's Håndbok R760 "Styring av utbyggings-, drifts-, og vedlikeholdsprosjekter" samt relevante lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner

Utdannelse fra universitet eller høgskole, min 3 år med relevant fagkrets innenfor anlegg og bygg.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det er ønskelig med relevant erfaring. Byggeleder bør ha vegfaglig ingeniørkompetanse og ha erfaring fra gjennomføring av entreprisekontrakter. Det er en fordel med erfaring fra offentlige byggherrevirksomheter.

Vi søker utadvendte og initiativrike personer med gode samarbeidsevner. Med tanke på vegavdelingens utadrettede rolle, vil god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig være viktig. Selvstendighet, samarbeidsevne og initiativ er også viktige egenskaper det vil bli lagt vekt på.

Det er ønskelig med god IT-forståelse.

Søkere må inneha førerkort for motorvogn klasse B

Vi ønsker oss en kollega som:

  • Samarbeider godt, og liker å dele kunnskap med andre
  • Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert
  • Vil lære mer, og utvikle sin egen fagkompetanse
  • Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

  • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
  • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
  • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
  • Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ole Fredrik Brunæs
Prosjektleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger