Byggeledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til at vi får en enda bedre jernbane?

Område Nord har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av Ofotbanen og Nordlandsbanen. Prosjektenheten i Område Nord gjennomfører jernbaneprosjekter ved begge banestrekningene. Vi har ansvar for en rekke tiltak som gir en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer å fornye gamle og bygge nye jernbaneanlegg.

Prosjektenheten søker nå etter to byggeledere med erfaring fra samferdselsprosjekter og tverrfaglige bygg-/anleggsprosjekter.

Stasjoneringssted: Fortrinnsvis Mo i Rana, men den ene av de to stillingene kan eventuelt stasjoneres i Mosjøen eller på Fauske

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i samarbeid med prosjektleder til at prosjektene når sine mål
 • Bidra med å utarbeide anskaffelsesplaner og tilbuds- og kontraktsdokumenter
 • Bistå prosjektleder med etablering og vedlikehold av fremdriftsplaner og budsjett
 • Ansvar for følgende oppgaver i prosjektgjennomføringen:
 • Tilrettelegging før byggestart, og at det er kartlagt hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre
 • Koordinere entreprenører, kommunale etater, grunneiere o.a. som påvirkes av prosjekter
 • Overvåke utførelse av entrepriser mht. tidsplaner, kostnader, spesifikasjoner og SHA/HMS
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsoppfølging, fremdriftsrapportering, fakturering, mv.
 • Utføre kontroll og dokumentasjon av utførte arbeider
 • Kontraktsoppfølging og endrings- og avviksbehandling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Reisevirksomhet må påregnes
Ønskede kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør/ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Annen relevant praksis innen bygging og vedlikehold av jernbane kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring fra entreprenør/rådgiver/byggherre med relevans for stillingen
 • Fordel med kjennskap til bygging av jernbane med tilhørende tekniske regelverk og styringssystem
Personlige egenskaper
 • Vi søker en dyktig og målrettet medarbeider som arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Videre samarbeider og kommuniserer du godt, og har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper. Du har god muntlig og skriftlig fremstilingsevne på norsk.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Du vil få utfordringer og muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.

Kontaktpersoner

Siv Bente Westvik
Telefonnummer: +47 952 54442
Stein-Hugo Steffensen
Telefonnummer: +47 905 23372

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon