Byggeledere til fornyelse av kritisk VA-infrastruktur

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal utrede og gjennomføre mange svært interessante og utfordrende prosjekter og utbyggingsoppgaver i årene framover. Seksjon prosjektgjennomføring ivaretar prosjektledelse og byggeledelse av denne investeringsporteføljen. 

Investeringsprosjektene omfatter distribusjonsnettet med tilstøtende anlegg. Pumpestasjoner, kummer, fordrøyningsbasseng, tuneller, kulverter og dammer inngår i vår avdelings portefølje. Vi har gjennom de senere årene hatt en kraftig aktivitetsvekst som resultat av økte krav til fornyelsesgrad på distribusjonsnettet og høy byggeaktivitet i Oslo. Veksten fortsetter i årene som kommer; i 2019 skal vi bygge og rehabilitere for rundt 815 mill. NOK, økende til 870 mill. i 2020. Prosjektene gjennomføres stort sett av eksterne entreprenører under vår ledelse. I størrelse varierer prosjektene fra 2,0 mill. NOK til 200 mill.

For å nå kommunens mål om fornyelse av vann og avløp i byen, søker vi etter engasjerte og dyktige byggeledere som kan sørge for kontroll med utførelsen av etatens prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll med utførelsen av bygg- og anleggsarbeider
 • Holde oppstartsmøter og lede byggemøter under anleggsgjennomføringen
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging
 • Rekvirere materialer og utstyr fra etatens sentrallager
 • Drive rettlednings- og informasjonsarbeid overfor eksterne utførere
 • Innkalle til ferdigbefaring og overtagelsesforretning, sluttrapportere anlegget og sørge for "as-built"-tegninger
 • Være kontaktperson for SHA-koordinator i utføringsfasen
 • Kontrollere sluttoppgjør fra entreprenør.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Lang erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. 
 • Erfaring som byggeleder og/eller relevant erfaring innen VA-anlegg er en fordel.
 • God kompetanse innen SHA og kvalitetssikring.
 • Relevante kunnskaper innen IT.
 • Erfaring med bruk av prosjektplanleggingsverktøy er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

 • Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne
 • Ryddig og strukturert
 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Meget gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling av kompetanse, både. gjennom interne opplæringsprogrammer og eksterne kurs.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ryddig og fleksibel arbeidstid.
 • Hytter til låns i Nordmarka.
 • F.t. lønn fra kr. 565 800 til kr. 740 500 pr. år, avhengig av erfaring og kompetanse.

Kontaktpersoner

Kristine Flesjø
Funksjonsleder
Mobil: 419 26 878

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger