Byggeledere til bruer i Oslo og Hamar- området

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bruseksjonen har fagansvar for planlegging, prosjektering og bygging av nye bruer samt forvaltningsansvar for eksisterende brumasse. Forvaltningsansvaret omfatter ca. 4000 riks- og fylkesvegbruer i regionen. Vi er i dag 40 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Nå trenger vi å styrke vår fagkompetanse innen byggeledelse av bru.

Arbeidsoppgaver

Vi søker to byggeledere som vil sørge for at våre prosjekter/kontrakter gjennomføres innenfor avtalte rammer.

Du skal

 • Utarbeide mulighetsstudier og forprosjekt for tiltak på eksisterende bruer
 • Utarbeide byggeplaner
 • Anskaffe konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag for entreprisearbeider samt kontrahere
 • Ha teknisk, framdriftsmessig og økonomisk oppfølging av konsulent og  entreprenør
 • Ha ansvar for HMS
 • I tillegg kan stillingen omfatte deltakelse i tverrfaglige prosjektgrupper, inspeksjon av bruer og øvrige forvaltningsoppgaver.
 • Kontorsted er for tiden enten i Oslo eller Hamar sammen med kollegaer. Hverdagen er en blanding av kontorarbeid og tilstedeværelse ute på anlegg, og det kreves derfor førerkort for bil i klasse B. Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år, og det er ønskelig med relevant erfaring.  Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

Du vil ha mye samhandling med kolleger, entreprenører, konsulenter, kommuner og naboer og det skriftlige er like viktig som det muntlige i denne kommunikasjonen.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Kontaktpersoner

Kine Thoresen
Telefonnummer: 472 72 773
Nina Utne
Telefonnummer: 918 57 972

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger