Byggeledere i VA/infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektenheten styrer prosjekter innen teknisk infrastruktur og på grøntarealer i Bærum. Vi er 25 ansatte og utfører prosjekt- og byggeledelse innen VA og annen teknisk infrastruktur i grunnen, grønt i form av turveier, parker og gravplasser, by- og stedsutvikling, veier og renovasjon. Vi prosjekterer noe innen VA. Enheten er på vegne av kommunen byggherre fra oppstart ved idé-/ konseptfase, til prosjektering, gjennomføring og overlevering av ferdig anlegg. Vår prosjektomsetning er på ca. 300 mill. kroner i året. 

Vi er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø, og har rutiner og maler som veileder ved gjennomføring av prosjekter. I vårt prosjektarbeid benytter vi gode verktøy til f.eks. økonomistyring og samhandling med kontraktsparter. Vi benytter AutoCad, Autodesk Civil 3D og Focus CAT VA til prosjektering. 

Vi står foran store og krevende oppgaver og vil ansette to byggeledere som hovedsakelig vil arbeide med VA- og infrastrukturprosjekter. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av entreprenørene teknisk og økonomisk. 
 • Oppfølging av berørte i anleggsfasen 
 • Koordinering av diverse grensesnitt i anleggsfasen

 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ bachelor eller håndtverkerutdanning innenfor relevante fagområder. 
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra byggeherre- eller entreprenørvirksomhet innen VA/ teknisk infrastruktur. 
 • Lang og relevant arbeidserfaring vil kunne likestilles med formell utdanning. 
 • Gode norskkunnskaper.

 

Utdanningsretning og nivå

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
 • Fagbrev

 

Personlige egenskaper

 • Tydelig og god kommunikasjon muntlig og skriftlig 
 • Selvstendig 
 • Målrettet og engasjert 
 • Gode samarbeidsevner

  

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter. 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer. 
 • Leieordning for hytter/leiligheter. 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode låne- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Jon Arne Tomter

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden