Byggeledere i utbyggingsprosjekter innen samferdsel

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for plan, prosjektering og utbygging gjennomfører årlig mange små og store utbyggingsprosjekter innenfor samferdsel i det nye spennende fylket vårt.

I den forbindelse søker vi byggeledere til Seksjon utbygging vest til 100 % fast stilling. Kontorsted er Tromsø - annet kontorsted i Troms kan vurderes.

Som byggeleder har du ansvar for å styre gjennomføringen av prosjekter for Troms og Finnmark fylkeskommune som tiltakshaver og byggherre. Stillingen innebærer også samarbeid og oppfølging av entreprenører, deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper og kontakt med andre myndigheter og interessegrupper.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge utbyggingsprosjekter og følge opp prosjekteringen
 • Styring, oppfølging og evaluering av kontrakter
 • Ansvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi, samt rapportering
 • Utarbeide, koordinere, følge opp og rapportere på HMS-plan
 • Være SHA-koordinator og YM koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater
 • Arbeidsledelse av kontrollingeniører
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og bidra i anskaffelsesprosessen
 • Ansvar for innsamling av data og dataleveranse til NVDB i henhold til datakatalogen
 • Planlegge og gjennomføre møter

Det må også påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdannelse fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, gjerne som ingeniør eller lignende. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre vektlegges erfaring fra byggeledelse og kontraktsgjennomføring. Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy innen økonomi og prosjektstyring.

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en fordel. Vi krever også førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

 • faglig ekspertise og tverrfaglig forståelse
 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert 
 • konstruktivt samarbeid

Vi tilbyr

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 31.01.22

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Eirin-Anne Blix på mobil +47 950 83 365.

Kontaktpersoner

Eirin Anne Blix
Seksjonsleder
E-postadresse: eirin.blix@tffk.no

Hvem er Troms og Finnmark fylkeskommune?

Vi er den største og nordligste regionen i Norge. Med en utstrekning på om lag 75 000 km2 utgjør Troms og Finnmark 23% av landets totale areal.

I øst grenser vi til Sverige, Finland og Russland, i sør til Nordland fylke, mens i vest og nord grenser den 15 475 km lange kystlinjen vår til Norskehavet og Barentshavet.

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester for befolkningen, som teller om lag 243 000 personer.