Byggeleder/Discipline Engineer innen kontaktledning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjektet Innføring Oslo S nærmer seg nå oppstart av hoveddelen av de jernbanetekniske arbeidene og ønsker derfor flere medarbeidere med bakgrunn fra og kompetanse innen kontaktledningsfaget. Stillingen rapporterer til fagansvarlig/Discipline Lead kontaktledning Innføring Oslo S. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av prosjektering, bygging og ferdigstillelse for å sikre at leveransen er iht. krav i regelverk og kontrakt
 • Formidling av krav/forutsetninger i eget fagområde for å sikre gode løsninger mot øvrige fagområder
 • Bistå med kontraktsoppfølging innen eget fagområde
 • Medansvarlig for at prosjektet når sine mål

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring innen faget kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og forskrifter innen fagområdet vurderes som en fordel
 • Minimum 5 års erfaring innen faget
 • God erfaring med prosjektering og/eller bygging av kontaktledning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Tilsvarende kompetanse på engelsk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og er ikke redd for å snakke med folk. Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et erfarent, men ungdommelig tverrfaglig jernbaneteknisk fagmiljø der du i tillegg til faglige utfordringer også får jobbet med prosjekterings- og byggeoppfølging. Du vil arbeide med både EPC-kontrakter og gjennomføringsentrepriser i navet av norsk jernbane - for å knytte Follobanen til dagens Oslo S. Du vil få utfordringer og gode muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontaktpersoner

Anne Marie Dyrøy
Telefonnummer: Tlf. 916 57 345
Erik Nyborg
Telefonnummer: Tlf. 456 16 376

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon