Byggeleder

Stillingsbeskrivelse

En byggeleder skal først og fremst ha tilsyn og kontroll med entreprenørene i anleggsfasen. I VA-etaten jobber byggeleder tett sammen med etatens prosjektledere.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontrakt og VA-norm for Bergen:
 • Kontrollere at arbeider utføres i henhold til avtalt kvalitet, framdrift og pris, og ivareta byggherrens SHA-ansvar.
 • Lede byggemøter med referat.
 • Behandling av endringer og tillegg.
 • Regelmessig rapportskriving på økonomi, framdrift og avvik.
 • Befaringer - kontroll, ferdigstillelse, overtagelse og reklamasjon.
 • Holde god dialog med naboer og entreprenør under anleggsgjennomføring.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør med VA-faglig studieretning. Kandidater med annen relevant utdanning og erfaring kan også søke.
 • ADK-kurs.
 • God kjennskap til NS3420 og NS8405/NS8406.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Du trives best ute i felten .
 • Du er serviceinnstilt og tar din del av ansvaret for at etaten gjør en god jobb for byens innbyggere.
 • Du tar initiativ og leder an når oppgaver skal løses, men samarbeider gjerne for å få jobben gjort.
 • Du løser oppgavene dine på en ryddig og effektiv måte, og fokuserer ikke på problemer.
 • Du klarer å holde oversikt uten å miste detaljene av syne.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Byens mest spennende arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

Dung Tran
Personalansvarlig
Telefonnummer: 555 66 457
Elina Eikemo
Fagansvarlig
Telefonnummer: 55 56 61 42
Per Lasse Reinertsen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 55 56 77 46

Hvem er Bergen Kommune - Vann og Avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann