Byggeleder

Avdelingen Plan og prosjekt har behov for å styrke sitt Ressurssenter med en ny Byggeleder.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Rollen krever utstrakt samarbeid internt i Plan og prosjekt, tett kontakt mot Drift i planlegging og gjennomføring av interne prosjekter i tillegg til utstrakt samarbeid med eierkommunene i flere ulike eksterne prosjekter. Byggeleder rapporterer til Prosjektleder/Programansvarlig.

Arbeidsmiljøet i avdelingen oppleves som meget bra, med utstrakt faglig samhandling og god kultur for læring.

Det kan være krevende å arbeide opp mot de større entreprenørene, og evnen til å tåle stress og til tider høy belastning vil være en viktig faktor.

Geografisk vil stillingen være lokalisert i Ottestad, og hoveddelen av arbeidet vil foregå innenfor eierkommunenes område.

Arbeidsoppgaver

Overordnet ansvarsområde vil være byggeledelse av entrepriser/anleggsutførelse på ledningsanlegg og prosessinstallasjoner, herunder kontraktsoppfølging, anleggsoppfølging og endringshåndtering. De viktigste samarbeidspartnerne vil være kommuner, entreprenører, leverandører og andre offentlige institusjoner.

Det forventes sterkt fokus på HMS og kvalitet i stillingen.

Stillingen måles gjennom oppfyllelse av prosjektmålene i de ulike mandater og evnen til å arbeide effektivt med entreprenører og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor VA eller Bygg og anlegg. Utstrakt erfaring kan kompensere for manglende utdanning, og vil bli tillagt vekt i utvelgelsen.
 • Kandidaten bør ha minimum 5 -10 års erfaring innenfor relatert aktivitet.
 • Det er en fordel med god kunnskap om følgende standarder: NS 3420, NS 8405, NS 8406 og NS 8407.
 • Godt kjent med MS Office som arbeidsverktøy, samt ha erfaring med ulike tegneprogram og BIM-løsninger.
 • Være en aktiv bidragsyter i avdelingen, Hias' kompetanseheving og erfaringsutveksling på tvers.
 • Det er en fordel at kandidaten har et relevant nettverk innenfor VA-bransjen i regionen, men det er ikke avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Arbeider systematisk, strukturert og effektivt.
 • Evne til å tåle stress og til tider høy belastning.
 • Kunne arbeide selvstendig og være samarbeidsorientert.
 • Har et etisk grunnsyn og erkjenne at det er innbyggerne som betaler regningen.
 • Har en kommersiell tilnærming, uten at det går på bekostning av Hias' kjerneverdier og kvaliteten i leveransene.

Vi tilbyr

Framtidsrettede og faglig utfordrende oppgaver i en organisasjon som legger vekt på innovasjon og utvikling. Lønn i samsvar med utdanning og praksis for lønnsfastsettelse i Hias. God offentlig pensjonsordning i KLP.

Kontaktpersoner

Gjermund Bjørn
Leder Ressurssenter
E-postadresse: gjermund.bjorn@hias.no
Telefonnummer: 98232862

Hvem er Hias IKS?

Hias IKS er Innlandets største vann- og avløpsselskap. Vi har en arbeidskultur i tråd med vår visjon om å være «et skritt foran.» Det gjør at vi ligger langt fremme i utvikling, forskning og innovative løsninger innen vann- og avløpsbransjen. Hias IKS er eid av kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Med rundt 60 høyt engasjerte og motiverte ansatte er vi med på å utvikle fremtidsrettede løsninger i tråd med våre verdier; miljøbevisst, pålitelig og handlekraftig. Les mer her