Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og Teknologi har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR, dette
omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk
basert på IP/MPLS og moderne IT applikasjoner for togframføring.

Vi har behov for å styrke laget og søker derfor etter byggeleder som skal sørge
for at leveranser til ERTMS-programmet fra Kjøreveis IKT blir gjennomført i
henhold til avtalt kvalitet, tid og kost.

Arbeidsoppgaver

 • følge opp eksterne og interne leverandører i.f.m. bygging av togradio og transmisjonsaksessnett i hovedsak basert på fiber
 • koordinere mot andre aktiviteter på strekning/byggeplass
 • bidra i plan og prosjekteringsaktiviteter og eventuelt kontraktsarbeider
 • ivareta byggherreforskriftens krav på byggeplass
 • gjennomføre nødvendige befaringer for kvalitetssikring av utførelse 
 • tett dialog med leverandør/entreprenør for å sikre leveranser til rett tid
 • sørge for kvalitetssikring av dokumentasjon
 • lede/delta i byggemøter
 • ivareta sluttkontroll på byggeplass

 Det må påregnes noe nattarbeid og reisevirksomhet. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning (bachelor) innen teknikk eller annet relevant fagområde. Lang erfaring fra tilsvarende kompetanseområde kan kompensere for formell utdanning
 • 2-5 års relevant erfaring fra byggeledelse av prosjekter og/eller delprosjekter
 • god forståelse for prosjekter og prosjektgjennomføring
 • evne til å kunne formidle status og ta gode beslutninger for å sikre framdrift
 • erfaring/kunnskap med bruk av relevante dataverktøy
 • førerkort klasse B
 • meget gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • du er innovativ og har stor interesse og forståelse for teknologiske muligheter. Vi ser etter deg med gode analytiske evner, og som er god til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og med evner til å tenke helhetlig
 • du er løsningsorientert og motiveres av å nå de mål som er satt
 • du er selvgående, viser initiativ og liker tverrfaglige utfordringer
 • du har evne til samarbeid og relasjonsbygging

 Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.        

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Monica Pedersen
Telefonnummer: 90080868

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon