Byggeleder

Stillingsbeskrivelse

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Statens vegvesen skal i gang med E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 og vi trenger en erfaren byggeleder til jobben. Vi søker nå etter en motivert kollega som har erfaring fra ledelse av store veg- og tunnelentrepriser. Prosjektet har vedtatte reguleringsplaner og byggestart er planlagt til 2021.

 Oppgaver

 • Planlegge og tilrettelegge for bygging
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelse av entreprenør
 • Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen
 • Lede tekniske byggeledere og kontrollingeniører
 • Identifisere usikkerhet og mulighet, vurdere konsekvens og foreslå tiltak
 • Økonomistyring
 • Ivaretagelse av SHA og ytre miljø

Om stillingen

I stillingen som byggeleder vil du sammen med resten av prosjektledelsen ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet, der ditt spesielle ansvarsområde vil være byggingen av nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum. Parsellen er ca. 9 km og mye av jobben vil være tunnelarbeider, men også større betongkonstruksjoner.

 Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • Du må ha erfaring fra ledelse av store veg- og tunnelentrepriser eller tilsvarende store samferdselsprosjekter
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Det blir lagt vekt på at den som blir tilsatt har de rette personlige egenskapene og er egnet for stillingen. Det kreves gode norskkunnskaper i stillingen.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning fleksitid og gode ordninger for avspasering pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.
 • Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Arbeidssted: Nygårdskrysset i Ås kommune. 

Ta kontakt med prosjektleder Anne-Grete Nordahl, Mobil 97138386, e-post annegn@vegvesen.no 

Kontaktpersoner

Anne-Grete Nordahl
Prosjektleder
Telefonnummer: 97138386

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger