Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bekkestutunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften og gjeldende elektroforskrifter. Oppgraderingen består i hovedsak av oppgradering av sikkerhetsutstyr. Nytt teknisk anlegg, styringssystemer og bygg. Oppgradere overvannshåndteringen og ny renseløsning, samt oppgradere veg og vegutstyr

Statens vegvesen Region øst har ledig stilling som byggeleder. Våre byggeledere har fokus på ledelse, kontroll og oppfølging av prosjekter. Kontakt med grunneiere, organisasjoner, medier og andre interessenter inngår som en del av byggeleders arbeidsoppgaver.

Foreløpig kontorsted er Regionvegkontoret på lillehammer. Fra 2019 begynner arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlag knyttet til rehabilitering av Bekkestutunnelen med Lysaker som kontorsted.

Arbeidsoppgaver

Byggeledere har det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av kontrakter på vegne av Statens vegvesen som byggherre. I dette tilfellet inngår vi totalentreprise. Du skal bidra til å utarbeide konkurransegrunnlaget og ha det tekniske og økonomiske hovedansvar for gjennomføringen av kontrakten.

Andre oppgaver er:

 • Ansvar for HMS
 • Totalentreprise med samspill
 • Ansvar fort fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakten
 • Ferdigbefaringer, overlevering av veganlegg til drift- og vedlikehold, og oppfølging, mottak og overlevering av dokumentasjon

 Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger