Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

 • Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region øst har ledig stilling på prosjekt E16 Eggemoen-Olum ved Jevnaker. Prosjektet omfatter bygging av 12,5 km tofelts veg i ny trasé, midtrekkverk og strekninger med forbikjøringsfelt.
 • Vi søker nå etter teknisk byggeleder for den største brua som inngår i prosjektet, Randselva bru som blir 600 m lang.
 • Som teknisk byggeleder vil du inngå sentralt i byggherreteamet som har ansvaret for gjennomføringen av byggingen. Antatt byggestart er våren 2019.
 • Teknisk byggeleder rapporterer til byggeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få ansvar for å bistå byggeleder i oppfølgingen ute på anlegget, og være stedfortreder for byggeleder. Du vil få ansvar for å utarbeide byggherrens kontrollplan samt gjennomføring av byggherrens stikkprøvekontroll. Oppgavene vil blant annet være:
 • Teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakt med entreprenør
 • Oppfølging av HMS
 • Medvirke i byggemøter og andre relevante møter
 • Behandle tekniske spørsmål og avklaringer

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med teknisk fagskole eller ingeniørbakgrunn og erfaring med bygging av større konstruksjoner.

Dette vil vi også legge vekt på:

Du er initiativrik og har de rette personlige egenskapene for å jobbe i et team. Det kreves gode norskkunnskaper i stillingen både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Er utstyrt med praktisk sans og liker å være ute
 • Er utadvendt og med gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig, initiativrik og resultatorientert

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Fleksitid
 • Gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Arbeidssted vil være på prosjektkontor ved Jevnaker sentrum. Du vil få 15 dyktige, samarbeidsorienterte og humoristiske kollegaer på kjøpet!

Nærmere informasjon om stillingen

Mer om prosjektet finner du her: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum

Kontaktperson: Prosjektleder Åge Brudeseth, mobil: 900 65 279, mail: aage.brudeseth@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger