Bli byggeleder innen drift og vedlikehold av tunneler

Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Region øst, avdeling Oslo, er det ledig fast stilling som byggeleder for drift og vedlikehold av tunneler. Statens vegvesen utfører drift og vedlikehold i tunnelene gjennom kontrakter med entreprenører. 

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole (helst med teknisk relevant fagretning), minimum 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen setter krav til mobilitet, og det kreves førerkort for bil (klasse B). Reisevirksomhet, kvelds- og nattarbeid, må påregnes.

Dette vil vi også legge vekt på:

  • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk
  • Fleksibilitet og samarbeidsevne
  • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
  • Erfaring fra lignende arbeid/bransjeerfaring, og helst arbeid i vegtunnel
  • Om du i tillegg er god til å ta initiativ - og for øvrig har godt humør, er du en medarbeider etter vår smak.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2 % til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger