Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen Region sør søker dyktig Byggeleder til Vegavdeling Buskerud. Vegavdelingen har investeringsprosjekter med betydelig oppdragsportefølje på riks- og fylkesvegnettet. Prosjektene teller ca 20 faste medarbeidere og har i tillegg engasjerte konsulenter i arbeid. Kontorsted er Drammen, men aktiviteten i prosjektene skjer spredt på vegnettet i Buskerud.

 

Byggeleder innen investering

Byggeleder søkes for investeringstiltak innen nybygging og utbedring av eksisterende vegstrekninger, trafikksikkerhetstiltak, gang-sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og miljøtiltak på riks- og fylkesvegnettet i Buskerud.

Byggeleder har selvstendig ansvar for å styre gjennomføring av kontrakter for investeringstiltak på vegne av Statens vegvesen som tiltakshaver og byggherre. Byggeledere har ansvar for styring av prosjektering og klargjøring for gjennomføring, kontrahering og oppfølging av entreprisekontrakter i gjennomføringsfasen som innebærer oppfølging av økonomi, framdrift, kvalitet og HMS.

Byggeleder må bidra aktivt i koordinering med andre prosjekter, i faglig utvikling samt delta i arbeids- og prosjektgrupper. Byggeleder utfører oppgaver i samsvar med bla Statens vegvesen’s Håndbok R760 ”Styring av utbyggings-, drifts-, og vedlikeholdsprosjekter” samt relevante lover og forskrifter.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole, min 3 år med relevant fagkrets innenfor anleggsdrift, vegbygging.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring. Byggeleder bør ha vegfaglig ingeniørkompetanse og ha erfaring fra gjennomføring av entreprisekontrakter. Det er en fordel med erfaring fra offentlige byggherrevirksomheter.
 • Vi søker utadvendte og initiativrike personer med gode samarbeidsevner. Med tanke på vegavdelingens utadrettede rolle, vil god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig være viktig. Selvstendighet, samarbeidsevne og initiativ er også viktige egenskaper det vil bli lagt vekt på.
 • Det er ønskelig med god IT forståelse.
 • Søkere må inneha førerkort for motorvogn klasse B

 

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Samarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre
 • Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert
 • Vil lære mer, og utvikle sin egen fagkompetanse

Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

 

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse)

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Knut Erik Skogen, tlf. 91 75 00 56. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

           

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger