Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region sør er det ledig stilling som Byggeleder ved Prosjekt Utbygging Vest Agder.  Kontorsted er i Kristiansand.

I Vest-Agder gjennomfører Prosjekt Utbygging mindre og mellomstore vegutbyggingsprosjekter. Prosjektene spenner økonomisk fra 1 til 200 millioner kroner og er styrt fra reguleringsfase til ferdig bygd anlegg. Målet med prosjektene er å bedre trafikksikkerhet, øke fremkommelighet, legge til rette for gående, syklende og kollektiv. 

 

Arbeidsoppgaver- Byggeledelse

  • Oppfølging av entreprenører, samt konsulenter
  • Teknisk og økonomisk oppfølging av prosjektene
  • Utarbeide konkurransegrunnlag, følge opp at det som er bestilt blir levert
  • Kontakt med offentlige etater, naboer, vegbrukere
  • Stillingene vil innebære ansvar som HMS-koordinator

 

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.  Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom hele eller deler av utdanningen er tatt i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirer og godkjenning fra NOKUT.

Vi søker etter folk som fortrinnsvis har erfaring fra vegsektoren eller innen prosjekt/byggeledelse. Det er en fordel om du har erfaring fra kontraktarbeid og god forståelse for planprosesser.

For å lykkes i denne jobben må du være en pådriver og du må kunne jobbe selvstendig. Siden du vil jobbe tett med både entreprenører, offentlige etater, naboer og publikum må man ha sterke samarbeidsegenskaper.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

 

Vi kan tilby:

  • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
  • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse

Lønn i henhold til Statens vegvesens Lokale lønnspolitikk. 

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekrutter personer med innvandrerbakgrunn.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder Inger Ann Fidjestøl, tlf. 992 56 254. Søknadsfrist er satt til 8. august 2017 og alle søkere må søke elektronisk

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger