Byggeleder underbygning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.Delprosjektet Innføring Oslo S (IOS) er i gang med de jernbanetekniske arbeidene for å knytte Follobanen til Oslo S i tillegg til ferdigstillelse av gjenstående underbygningsarbeider. Vi søker i den sammenheng etter en byggeleder underbygning. Stillingen rapporterer til prosjektleder underbygning på IOS. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig oppfølging av ute i felt og påse at dette er i henhold til kontraktens krav
 • Ansvarlig for oppfølging og rapportering av produksjonsutvikling, fremdrift og kvalitet innen fagområdet
 • Ansvarlig for gjennomføring av byggemøte med entreprenør
 • Bistå med å kontrollere og følge opp avvik og endringer
 • Bistå med å utvikle optimale løsninger sammen med rådgiver
 • Bistå i arbeidet med tilbudsgrunnlag, samt i arbeidet med kontrahering av rådgiver / entreprenør
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring innen faget kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra store, kompliserte bygg- og anleggsprosjekter
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Erfaring med kontraktsoppfølging er en fordel
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og er flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Du evner å inspirere og motivere dine medarbeidere 
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Du tar initiativ, er fleksibel og besluttsom. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, tenker tverrfaglig og ser konsekvenser. 
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer innen byggeledelse
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Personalbillett med Vys tog
 • Gode pensjonsordninger 
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Eivind Aslaksen Hamre
Prosjektsjef delprosjektet Innføring Oslo S
Telefonnummer: Tlf. 924 03 552
Erik Nyborg
Telefonnummer: Tlf. 456 16 376

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger