Byggeleder tunnel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker byggeleder tunnel for fv. 63 Korsmyra-Indreeide

Fylkesvegprosjektet er på fv. 63, og skal rassikre vegen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Norddal kommune.

Geiranger, som på vinteren har fv. 63 som eneste tilkomstveg, vil med dette prosjektet få en sikrere vegforbindelse. Det skal bygges ca. 5,3 km ny veg, hvorav ca. 4,8 km er tunnel. Videre skal det bygges en bru og en skredvoll, samt kryss til eksisterende fv.63.

Prosjektet er delvis i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og i verdsarvområdet Geirangerfjorden med omland, og strekninga inngår i Nasjonal Turistveg Geiranger- Trollstigen.  Prosjektet ligger i et naturskjønt område med rike muligheter for turer og friluftsliv, både sommer og vinter.

Stortinget har besluttet at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå. Dette innebærer at dette prosjektet er planlagt overført til Møre og Romsdal fylkeskommune fra 01.01.2020.

Mer informasjon om prosjektet finner du på https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv63indreeidsdalen

Hva skal du jobbe med?

Byggelederen har ansvar for å følge opp gjennomføringen av byggingen, og vil arbeide i et team med tekniske byggeledere, kontrollingeniører og andre i prosjektorganisasjonen. Dette vil i hovedsak innebære arbeid med oppfølging av totalentreprise. Byggelederen må kunne bidra med ulike former for rapportering (økonomi, status og fremdrift). Ved tiltredelse vil stillingen ha kontorsted i Ålesund, men ved byggestart vil kontorsted bli ved anlegget i Eidsdal. Byggestart er høsten 2019 og ca. 3 års byggetid.

Hovedoppgaver som omfattes av stillingen er:

  • følge opp utbyggingen
  • drive HMS-arbeid
  • utføre kvalitets- og kostnadskontroll
  • koordinering med lokalt næringsliv (turisme)
  • kontakt med blant andre entreprenør, kommunale etater, grunneiere og andre aktuelle samarbeidspartnere

Hvem er du?

Det kreves minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Toårig teknisk fagskole og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Solid erfaring fra tunnelarbeid er en stor fordel. Oppgavene krever evne og vilje til å møte og løse store utfordringer. Vi ser etter en samlende, trygg og tydelig byggeleder med gode samarbeids-/kommunikasjonsevner som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en god måte, samtidig som man har sterkt fokus på gjennomføring og resultatoppnåelse.

Det vil bli lagt stor vekt på samarbeids- og personlige egenskaper.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver i et variert og trivelig arbeidsmiljø, med gode muligheter for egenutvikling.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd. På tjenestereiser dekkes utgiftene etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Arne Ola Stavseng
Prosjektleder
Telefonnummer: 90134713.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger