Byggeleder Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold midt består av ca 65 medarbeidere fordelt på stab og tre seksjoner, og dekker hele det geografiske området Møre og Romsdal og Trøndelag.  Stillingen er plassert i seksjon Plan og utbygging område midt, kontorsted Trondheim. Våre 13 medarbeidere er stasjonert på kontorstedene Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene dine blir å lede gjennomføringen av byggeprosjekter. Prosjektene ved seksjonen kan blant annet være mindre kollektiv og trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, bygging av bruer, byprosjekter og større strekningsvise vegprosjekter.

Du skal

 • delta som fagressurs i arbeid med reguleringsplaner
 • sørge for å få utarbeidet tilbudsgrunnlag
 • lede gjennomføringen av kontrakten mot entreprenør
 • drive HMS-arbeid
 • utføre kvalitets- framdrifts og kostnadskontroll
 • ha kontakt med presse og grunneiere

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning på høyskolenivå. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Vi søker leder som har god forståelse av byggelederrollen og har flere års erfaring fra byggeledelse, gjerne fra flere byggherrer, eller som leder av prosjekter hos entreprenører.

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på:

 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid, telefon 982 10 956.

Kontaktpersoner

Bjørn Ove Rotlid
Seksjonssjef
Mobil: 982 10 956

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger