Byggeleder tidlig entrepriser Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, treffsikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Vi søker byggeleder tidlig entrepriser på strekningen Sandvika - Sundvollen. Her vil du blant annet bidra til planlegging og bygging av Norges lengste jernbanetunnel. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Slik vil du være med å ha overblikk over hele strekningen, og bidra til helhet og godt samarbeid mellom prosjektets ulike delstrekninger. Du kan også i perioder bistå med konkrete utfordringer på en enkelt delstrekning.

Arbeidsoppgaver
 • Byggeleder for innledende entrepriser på strekning 1. Dette omfatter i første omgang ulike grunnundersøkelser samt mulige forberedende arbeider
 • Bistå prosjektsjef strekningen Sandvika - Sundvollen og prosjektledere i utarbeidelse av kontrakter for grunnundersøkelser og andre nødvendige forberedende arbeider
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp entreprisearbeidene
 • SHA - KU?
 • Ansvarlig for budsjett og framdrift iht. overordnet plan
 • Kontrollere og følge opp at avvik, endringer behandles iht. gjeldende prosedyrer for Bane NOR/FRE16
 • Bistå med oppfølging av strekningens usikkerhetsbilde iht. gjeldende prosedyre Bane NOR/FRE16
 • Bistå prosjektsjef og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningen
 • Koordinering inn mot øvrige grunnundersøkelser på de andre strekningene
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • 5-10 års relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre
 • 2-5 års erfaring med praktisk oppfølging av grunnarbeider og anleggsvirksomhet innenfor tunneldrift/masseflytting
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen
 • Ønskelig med kunnskap innen ingeniørgeologi, hydrogeologi og anleggsteknikk
 • Ønskelig med kunnskap innen prosjektteori minimum tilsvarende nivå 2 i Bane NORs prosjektskole
 • Praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg er en fordel
 • Kunnskap om NTK/NS og relevant IT-verktøy er en fordel
 • Kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Omgjengelig, fleksibel og positiv
 • Erkjenner og tar konsekvensen av at egen atferd gir viktige signal


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Lise Backer
E-postadresse: lise.backer@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 90554403

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon