Byggeleder tele

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og Teknologi har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR, dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT applikasjoner for togframføring.

I stillingen vil du bli allokert til et prosjekt som er ansvarlig for tele leveranser til ERTMS utbyggingen. ERTMS-enheten leder og koordinerer plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til store signalanskaffelser, i størrelsesorden 24 milliarder kroner. Du vil jobbe i fagmiljøet i teleorganisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • følge opp eksterne og interne leverandører i.f.m. bygging av togradio og transmisjonaksessnett i hovedsak basert på fiber
 • koordinere mot andre aktiviteter på stedet
 • bidra i plan og prosjekteringsaktiviteter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdannelse innen relevant fagfelt, (ingeniør/bachelor fra universitet/høyskole eller teknisk fagskole) manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektering og bygging av telenettverk
 • Erfaring fra byggeledelse av prosjekter og/eller delprosjekter
 • Førerkort klasse B
 • Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosess og kvalitetsoppfølging
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Du er innovativ og har stor interesse og forståelse for teknologiske muligheter. Vi ser etter deg med gode analytiske evner, og som er god til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og med evner til å tenke helhetlig. Du er selvgående, viser initiativ og motiveres av tverrfaglige utfordringer. Det legges stor vekt på evne til samarbeid og relasjonsbygging og arbeidsgiver tar forbehold om personlig egnethet.

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Erik Andersen
Telefonnummer: 934 48 287
Per Magne Olsen
Telefonnummer: 450 02 279

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon