Byggeleder strømforsyning Civil works

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet innen 2030. Med ERTMS vil trafikkstyringen på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Bane NOR ved Digitalisering og teknologi skal ansette én ny medarbeider som byggeleder for strømforsyning til ERTMS-programmet. Til alle lokasjoner hvor det skal installeres et nytt signalsystem vil det være behov for enten å oppgradere, utvide eller fornye strømforsyningen. Som byggeleder strømforsyning vil du ha ansvar for å følge opp alle aktiviteter i felt som angår strømforsyning innenfor et angitt geografisk område/strekning, for eksempel Nordlandsbanen. Typiske oppgaver vil være oppfølging og koordinering av leveranser fra nettleverandør, samt installatør for arbeider som Bane NOR utfører i egen regi.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge dagens situasjon for strømforsyning til tekniske installasjoner
 • Identifisere behov for strømforsyning til nye tekniske installasjoner
 • Vurdere og anbefale valg av løsning til tekniske installasjoner
 • Tilrettelegging før oppstart av installasjon
 • Opprette kontakt med netteiere og foreta nødvendig koordinering
 • Sikre at strømtilførsel bygges i henhold til Bane NORs interne Teknisk regelverk
 • Koordinere og håndtere grensesnitt med tilstøtende fag
 • Koordinere installatører, interne aktører, grunneiere og andre interessenter som påvirkes av prosjektet
 • Følge opp arbeid når det gjelder fremdrift, kostnader, spesifikasjoner og HMS, samt verifisere installatørs kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsrapportering, fakturering med videre
 • Bistå med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør, fagskoleingeniør eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • God kompetanse innen elektro/lavspenning
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Kjennskap til relevante forskrifter og standarder
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Samarbeidsevne er svært viktig ettersom prosjektet har et bredt inngrep mot øvrige deler av organisasjonen

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Bjørnar Stokkan-Kluge
Telefonnummer: +47 41012312

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon