Byggeleder Spor - Nykirke-Barkåker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Norge satser på miljøvennlig jernbane, og som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Utbyggingsdivisjonen behov for flere medarbeidere. Vi lyser nå ut stillingen som byggeleder spor for prosjektet Nykirke-Barkåker.

For å få økt hastighet og flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Utbyggingen starter i desember 2019 og det nye sporet skal være klar til bruk i slutten av 2024. For mer informasjon: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/

Vi søker nå en erfaren og drivende ressurs og vi tilbyr svært spennende arbeidsoppgaver og nyeutfordringer i et moderne jernbaneprosjekt. Innenfor jernbaneteknikk har viledende fagpersoner i en rekke stillinger, og du får jobbe med noen av de bestefagpersonene i Norge. Arbeidsmiljøet i prosjektet er veldig godt. Bane NORtilbyr konkurransedyktige betingelser.

Nyutdannede med særlige kvalifikasjoner vil kunne komme i betraktning og oppfordres til åsøke. Om du er den rette personen vil du få muligheten til å utvikle deg til åbli en svært viktig ressurs for Bane NOR i tiden fremover. I seksjon Baneteknikk og prosjekteringsledelse organiseres fagansvarlig linjen,fagansvarlig konseptdokument, sporplanleggere og byggeledere spor. Stillingen rapporterer i det daglige til Prosjektleder jernbaneteknikk.Arbeidssted er på vårt prosjektkontor i Tønsberg.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp en stor totalentreprise med hovedfokus på overbygning og spor, med spesielt fokus på entreprenørens leveranser og kvalitet både i prosjektering- og gjennomføringsfasen.
 • Medvirke til at sikkerhetsrutiner og SHA- og HMS-planer følges på anlegget.
 • I samarbeid med Prosjektleder jernbaneteknikk og øvrige faglige byggeledere, sørge for oppfølgning av entreprenør og rammeavtaler med hovedfokus på tidsplan, kostnader og kvalitet.
 • Delta faglig i møter med entreprenøren.
 • Delta i bestilling av byggherrelevert materiell, med oppfølging og kontroll av leveranse.
 • Oppfølging av entreprenørens innmelding av ruter for skinnegående arbeidsmaskiner / disponering av spor/støyende arbeider.
 • Bistå Prosjektleder jernbaneteknikk i å følge opp at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i byggefase etterfølges herunder også RAMS, SHA og ytre miljø.
 • Kontrollere og kvalitetssikre FDV og sluttdokumentasjon med innmelding til banedatabanken.              

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ser etter en erfaren sporressurs med utdanning som siviliingeniør/ingeniør
 • Det er fordel med erfaring fra byggeledelse og administrasjon av prosjekt, samt erfaring med kontraktshåndtering.
 • Kompetanse innenfor sporteknikk vil bli vektlagt høy.
 • Vi ønsker at du skal kunne uttrykke deg godt på norsk og engelsk, og verdsetter gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Videre ser vi etter kandidater som har interesse for å utvikle seg faglig, og at du svært gjerne ønsker å dele dine erfaringer videre.

Vi tilbyr

Bane NOR har gode pensjonsordninger, fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetaling.  

Kontaktpersoner

Morten Leknes
leder Baneteknikk og prosjekteringsledelse
Telefonnummer: 90920664

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger