Byggeleder Spor – Infrastruktur område Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastruktur Område Øst ved Prosjekt enhet Oslo II har ansvar for planlegging, prosjektering, gjennomfører og overlevering av infrastrukturprosjekter innenfor Området og dens banestrekninger. Hovedsakelig prosjekter innenfor vedlikehold, fornyelse, oppgradering og investering i eksisterende infrastruktur og øvrige tildelte investeringsprosjekter.

Norge satser på miljøvennlig jernbane, og som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Prosjekter Oslo II behov for fler dyktige medarbeidere. Vi lyser nå ut stillingen som byggeleder spor innenfor enhetens prosjekter/portefølje.

Vi søker en motivert, erfaren, målrettet og resultatorientert byggeleder og tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utfordringer innenfor prosjektarbeid i et aktivt og godt arbeidsmiljø med et bredt spekter av prosjekter. Du er selvstendig, strukturert, nøyaktig i ditt arbeid. Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og trives både med teamarbeid og selvstendige oppgaver. Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser samtidig, oppgaver/aktiviteter innenfor planlegging av nye prosjekter samtidig med oppgaver/aktiviteter innenfor pågående prosjekter.

Arbeidsmiljøet i prosjektet enheten er veldig godt. Bane NOR tilbyr konkurransedyktige betingelser. Nyutdannede med særlige kvalifikasjoner vil kunne komme i betraktning og oppfordres til å søke. Om du er den rette personen vil du få muligheten til å utvikle deg til å bli en svært viktig ressurs for Bane NOR i tiden fremover. Stillingen rapporterer i det daglige til prosjektleder. Stasjoneringssted er p.t. Oslo/S33 (Schweigaardsgate 33)

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp en eller flere entreprise med hovedfokus på over-/underbygning og spor, med spesielt fokus på leverandører s leveranser innenfor prosjektering-, planlegging- og gjennomføringsfasen av prosjekter. 
 • Medvirke til at sikkerhetsrutiner og SHA- og HMS-planer følges på anlegget. 
 • I samarbeid med Prosjektleder og øvrige faglige Byggeledere, sørge for oppfølgning av entreprenør og avtaler med hovedfokus på tidsplan, kostnader, sikkerhet og kvalitet. Her under å saksbehandle endringer og krav. 
 • Delta faglig i møter med leverandører/entreprenøren, avholde nødvendige møter som bla. bygge-/ og prosjekteringsmøter. 
 • Delta i bestilling av byggherrelevert materiell, med oppfølging og kontroll av leveranse. 
 • Oppfølging av entreprenørens innmelding av ruter for skinnegående arbeidsmaskiner / disponering av spor / støyende arbeider. 
 • I samarbeid med Prosjektleder og øvrige ressurser i prosjektteam med å ivareta naboer, etater og samarbeidspartnere i fm. gjennomføring av prosjekter. 
 • Bistå Prosjektleder i å følge opp at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjekter etterfølges herunder også RAMS, SHA og ytre miljø. 
 • Bistå Prosjektleder med regelmessig rapportering. 
 • Kontrollere og kvalitetssikre FDV og sluttdokumentasjon med innmelding og lagring i riktig databaser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ser etter en erfaren sporressurs med utdanning innenfor sporteknikk, Ingeniør, Banemontør evt. øvrige fagfelt. 
 • Det er fordel med erfaring fra byggeledelse og prosjektarbeid  samt erfaring med kontraktsarbeid/-oppfølging. 
 • Kompetanse innenfor sporteknikk og kjennskap til Bane NORs Teknisk regelverk vil bli vektlagt. 
 • Vi ønsker at du skal kunne uttrykke deg godt på norsk, muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 •  Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Trives å jobbe team. 
 •  Ønske om utfordringer og faglig utvikling.
 • Liker å dele kunnskap og erfaring.
 • Trives å jobbe i team.

Vi tilbyr

 • Mulighet for Kurs/kompetanse heving innenfor jernbaneteknikk og prosjektarbeid.
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler tilrettelagt for samhandling. 
 • Bane NOR har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetaling. 
 • Årsbillett på VY’s tog.  

Kontaktpersoner

Kjell Erik Bekkengen
Prosjektleder
Telefonnummer: 91671024
Rune Olsen
Prosjektsjef
Telefonnummer: 91657596

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger