Byggeleder signal

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 80 medarbeidere.

Det er behov for en eller flere Byggeledere for oppfølging av utbygging av signal på jernbanetekniske anlegg. Det vil være en stilling som medfører å bygge stor forståelse for grunnlag for systemene som skal bygges. Byggeleder har en viktig rolle i å sikre at prosjektene gjennomføres på kost og plan. Ved behov kan det også være aktuelt å bistå med oppfølging og kvalitetssikring av konkurranse- og arbeidsgrunnlag.
Byggeleder signal vil bistå prosjektet helt fra tidlige faser til ferdig overlevert og idriftsatt anlegg. Vi ønsker engasjerte kandidater som kan være med å sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt.

Stasjoneringssted vil være Bergen. Etter byggestart kan det endres stasjoneringssted for prosjekteringsledere/byggeleder i forhold til hvor prosjektaktivitet er og hvor det etableres prosjektkontor

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for koordinering av signaltekniske arbeider. Herunder også være delaktig i å sikre gode grensesnitt og løsninger mot andre fagområder
  Påse at jernbanetekniske anlegg bygges i henhold til kontraktens krav og de tekniske føringene i Bane Nor 
 • Følge opp entreprenøraktivitet
 • Sikre avklaringer mot entreprenør
 • Koordinering av kvalitetssikring av leveranser
 • Delta i og eventuelt lede byggemøter og samhandlingsmøter
 • Bidra i oppfølging av kontrakt og endringshåndtering
 • Bidragsyter ved prekvalifisering og evaluering nye prosjekter
 • Bidra til at anleggsområdene blir trygge arbeidsplasser
 • Bidra til prosjektets usikkerhetsstyring
 • Bidra innenfor sitt ansvarsområde med underlag til månedsrapportering
 • Oppfølging av systematisk ferdigstillelse av prosjektet og følge opp aksjoner mot entreprenør

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra utbygging av jernbanetekniske anlegg som prosjektingeniør, prosjekteringsleder og/eller byggeleder
 • Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen teknisk fag eller alternativt erfaring innenfor signalteknisk fag med annen utdanningsbakgrunn
 • Fordel med jernbaneteknisk tverrfaglig kompetanse
 • Fordel med kjennskap til Bane NORs tekniske regelverk
 • Fordel å ha kjennskap til BIM/3D verktøy
 • Fordel å kjenne til bruk av systematisk ferdigstillelse i prosjekter
 • Fordel å ha kjennskap til og prosessforståelse relatert til RAMS
 • Det er en fordel med god kontraktsforståelse og tidligere erfaring/deltakelse i oppfølging av kontrakter

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Jobbe godt i team
 • Tåle å arbeide under press
 • God evne til å dokumentere og formidle skriftlig og muntlig
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fleksitidsordning og betalt overtid
 • Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Leder Signal og Tele, Teknikk og Konsept, Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: +47 922 38 508
Jostein Heimark
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 48042468

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon