Byggeleder - Prosjektenhet II, område Oslokorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Område Oslokorridoren har ledig to stillinger som byggeleder.

Område Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap og vedlikehold, samt anvar for gjennomføring av prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i østlandsområdet fra Larvik til Fåberg. Området omfatter banestrekningene Vestfoldbanen, Oslo, Hoved- og Gardermobanen og Dovrebanen sør.

Prosjekter Oslokorridoren II har ansvar for planlegging, prosjektering, gjennomføring og overlevering av jernbaneprosjekter innenfor Baneområde Oslokorridoren og dens banestrekninger. Hovedsakelig prosjekter innenfor vedlikehold, fornyelse, oppgradering og investering i eksisterende infrastruktur.

Vi søker motivert, erfaren, målrettet og resultatorientert byggeleder for gjennomføring av prosjekter innenfor Baneområde Oslokorridoren. Du er selvstendig, strukturert, nøyaktig i ditt arbeid. Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og trives både med teamarbeid samtidig som du liker å jobber selvstendig. 

Stillingene har et stort arbeidsspenn og ansvar innenfor et eller flere prosjekter av ulike faglige og tverrfaglig innhold og aktiviteter. Byggeleder vil bl.a. ha byggelederansvaret innenfor et eller flere fag/prosjekter innenfor enhetens prosjektportefølje. Som byggeleder vil du være en viktig bidragsyter til at prosjektet når sine mål. Dette innebærer blant annet å bistå ved utarbeidelse av tilbuds- og kontraktdokumenter, leverandør og kontraktoppfølging, faglig kontroll og medvirke til å videreutvikle felles forståelse av funksjoner og oppgaveløsning i prosjektet.

Gjennomføring av prosjekter foregår ofte i togfrie perioder i helger og noen ganger i ferietid. Byggeleder må derfor være innstilt på avvikende arbeidstid fra tid til annen.

Stillingen rapporterer til prosjektleder.

Stasjoneringssted er pt. Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta byggherreansvaret i plan- og gjennomføringsfasen av prosjektet
 • I samarbeid med prosjektleder delta i etablering og vedlikehold av kontrollplaner/sjekklister, fremdriftsplaner og budsjett.
 • Sørge for tilrettelegging før byggestart, og at det er kartlagt hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
 • Bistå med revisjon og faglig kontroll innenfor eget fagområde
 • Koordinere entreprenører, kommunale etater, grunneiere o.a. som påvirkes av prosjektet.
 • Være byggherres ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av utførelsesentrepriser innenfor prosjektet
 • Være leder av totalbrudd (LAT) i fm. større brudd/koblinger
 • Overvåke utførelse av entrepriser og bistå med å følge opp kontraktens krav, bl.a. i forhold til planlegging, sikkerhet, kostnader, kvalitet, spesifikasjoner og fremdrift
 • Bistå med kontraktsoppfølging som endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende
 • Bistå med faglig vurdering av prosjektert plangrunnlag
 • Delta i og evt. lede møter med leverandører/entreprenør, herunder byggemøter

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev, sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde.
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kjennskap til bygging av jernbaneanlegg med tilhørende tekniske regelverk og styringssystem.
 • Lang og dokumentert erfaring fra entreprenør/rådgivere/byggherre innenfor kontraktsoppfølging, byggeledelse/kontroll og endringshåndtering
 • Fordel med godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV)
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Fordel med erfaring med oppfølging av SHA (KU), kvalitet og kontroll på byggeplass
 • Fordel med erfaring med koordinering, kontroll og håndtering av FDV- og sluttdokumentasjon

 

Personlige egenskaper

Som byggeleder er det viktig at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, rette beslutninger for at krav og mål oppnås. Prosjektene våre består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker og ulike fagområder. Samtidig må du ta selvstendig ansvar for eget fagområde og definert rolle i et prosjekt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert .

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  • forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t. personalbillett med NSBs tog
  • spennende utfordringer og mulighet for personlig utviklingI tillegg kan vi tilby:

 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Kjell Erik Bekkengen
Telefonnummer: 916 71 024
Rune Olsen
Telefonnummer: 916 57 596

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon