Byggeleder Plan og Utbygging Vest 1

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I divisjon drift og vedlikehold har vi ansvar for planlegging og bygging av ulike investerings- og utbedringsprosjekt på riksvegnettet. Det er et variert spenn i våre prosjekt, mellom annet skredsikring, tiltak for trafikksikkerhet og framkomst, kollektivtiltak og bygging av ny vei.

I seksjon plan og utbygging vest 1 er det ledig stilling som byggeleder. Du vil jobbe tett saman med fleire av våre prosjektleiarar, for tida hovudsaklig på prosjekt i område Bergen og Nordhordland

Kontorsted vi i være i Bergen

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av byggeledelsen som følger opp kontrakt med entreprenør
 • Styre byggemøter, skrive referat og være ute på anleggsplassen
 • Rapportere og følge opp økonomi, kvalitet og framdrift
 • Delta aktivt i HMS-arbeidet
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og planer for nye prosjekt
 • Utarbeide kostnadsoverslag for prosjekt, både i plan- og byggefase
 • Delta i samarbeidsgrupper for prosjekt under planlegging og prosjektering
 • Følge opp gjennomføringsavtaler som vi inngår med eksterne utbyggere

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en medarbeider som har erfaring fra bygg- og anleggsarbeid, fortrinnsvis vegbygging og samferdselsanlegg. Har du erfaring med gjennomføring av tiltak mot støy på eksisterende bygninger vil det også være en fordel for denne stillingen. Å ha evne til å forstå mekanismene i et kontraktsforhold og bidra til at prosjektgruppa når sine felles er viktig. Du har minimum 3 år med relevant høyere utdannelse enten på høyskole eller universitetsnivå. Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det også nødvendig med førerkort klasse B

Vi vil også legge vekt på at du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, er selvstendig, initiativrik og lærevillig. I tillegg må du ha evne til å samarbeide godt med andre aktører og vise god gjennomføringskraft.

Det må påregnes noe reisevirksomhet i denne stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Tone Anette Espe.

Kontaktpersoner

Tone Anette Espe
Seksjonsleder
E-postadresse: tone.espe@vegvesen.no
Telefonnummer: +47 959 48 075

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger