Byggeleder Plan og utbygging øst 2

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere fordelt på stab og seks seksjoner, og dekker hele det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo.  Stillingen er plassert i seksjon Plan og utbygging øst 2 med kontorsted Oslo.

Arbeidsoppgaver

Som byggeleder ved vår seksjon vil dine hovedoppgaver være å: 

 • følge opp gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere i tilknytning til riksvegnettet
 • sørge for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • lede gjennomføringen av kontrakter mot entreprenør
 • ha fokus og jobbe systematisk og løpende med HMS -arbeid
 • sikre kvalitet, fremdrift og kostnadskontroll
 • ha kontakt med presse og grunneiere
 • delta som fagressurs i arbeidet med reguleringsplaner

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning på høyskolenivå. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper og søker deg som:

 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • har evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • har nødvendige IT -ferdigheter
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Øystein Tandberg, telefon +47 911 39 536.

Kontaktpersoner

Øystein Tandberg
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger