Byggeleder på Tunneloppgradering vest

Byggeleder med elektrofaglig bakgrunn på Tunneloppgradering vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker byggeleder til oppgradering av europavegtunnelen E39 Glaskartunnelen i Bergen. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2021-2023. Stillingen er tilknyttet Tunneloppgradering vest i Utbyggingsområde vest på Utbyggingsdivisjonen.

Kontorstedet ligger i Fyllingsdalen i Bergen.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå i kontraheringsprosessen av entreprenør
 • Følge opp anleggsarbeidet i henhold til kontrakt, herunder HMS, kvalitet og framdrift
 • Forberede, lede og gjennomføre samarbeidsmøter, byggemøter, økonomimøter mv
 • Forvalte egne mannskapsressurser på en effektiv og god måte
 • Følge opp prosjektøkonomi
 • Planlegge trafikkomlegginger og stengninger i dialog med entreprenør og vegmyndigheter
 • Bidra til god informasjon om prosjektet, herunder nødvendig kontakt med media og prosjektets naboer, samt kontakt med offentlige etater, blålysetater og vegbrukere etter behov
 • Rapportering til prosjektleder
Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning fra universitet eller 3-årig høyskole innen relevante fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

For søkere med fagbrev og/eller sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, trenger vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på:
 • Erfaring fra anleggs-/byggeledelse og oppfølging av kontrakt
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av ferdig utarbeidede modeller, da det vil foreligge et prosjekteringsgrunnlag i 3D/BIM
 • At du er systematisk og har evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og kunne håndtere en hektisk hverdag

Byggeleder vil primært jobbe dagtid i likhet med entreprenørens ledelse, men noe kvelds- og nattarbeid må likevel påregnes for å sikre god kommunikasjon internt i prosjektet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr også:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Søknad

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt prosjektleder Stig Berg-Thomassen, mobil: 97583988 eller epost: stig.berg.thomassen@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger