Byggeleder lokale støytiltak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Det skal utføres støytiltak på ca 145 boliger i forbindelse med det nye dobbeltsporet på parsellen Sandbukta – Moss – Såstad, og prosjektet har behov for en byggeleder som kan følge opp rådgivers prosjektering og entreprenørs utførelse av alle lokale støytiltak. Planen er at byggeleder også skal ha andre oppgaver som bl.a byggeleder for tekniske hus og stasjonsbygg.

Arbeidssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av rådgivers prosjektering av lokale støytiltak.
 • Kontroll av tilbudsgrunnlag og koordinering av utsendelse av tilbudsgrunnlag.
 • Kontakt og koordinering med grunneiere.
 • Byggeledelse og ansvar for oppfølging av utførelse av lokale støytiltak.
 • Bidra til at komplett sluttdokumentasjon og FDV blir levert og arkivert.
 • Byggeledelse for andre tiltak i prosjektet.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, med kjennskap til gjeldende fagområde .
 • Erfaring fra byggeledelse, gjerne fra jernbaneanlegg og /eller tilsvarende anlegg.
 • Kjennskap og erfaring med NS 8406 og NS 3420.
 • Fordel med kunnskap/erfaring med å utføre støyberegninger og støymålinger.
 • Kunnskap og erfaring innen bygningstekniske arbeider.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Positiv, fleksibel og serviceinnstilt.
 • Nøyaktig og strukturert.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Jarle M. Rasmussen
Telefonnummer: 91673402
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon