Byggeleder kontaktledningsanlegg

Stillingsbeskrivelse

 

Vi trenger en dyktig byggeleder for kontaktledningsanlegg med på laget. Tar du utfordringen?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring, og forvaltning og drift av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen

 Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig byggeleder kontraktsledning.  Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. 

 Stasjoneringssted vil fram til sommeren 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontroll av utførelse for kontaktledningsanlegg mot kontraktens beskrivelse, TRV og andre relevante lover, standarder og forskrifter for å sikre at rett kvalitet blir ivaretatt
 • Bidra til oppfølging av teknisk utvikling, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS)
 • Koordinere involvering av ulike interesser
 • Delta i planlegging av totalbrudd innenfor fagfeltet
 • Bidra til oppfølging og kontroll av sluttdokumentasjon med FDV

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse innen elektrofag. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Fagbrev som kontaktledningsmontør eller energimontør er en fordel.
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, drift- eller byggherrevirksomhet.
 • Minimum 5 års erfaring innen faget
 • God kunnskap om Bane Nors tekniske regelverk er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God generell IKT kompetanse
 • Kompetanse som Hovedsikkerhetsvakt er en fordel da mye av arbeidene vil foregå nær bane i drift.

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper.
 • Være løsningsorientert, kreativ og ha god teknisk innsikt.
 • Du må ha evne til å ta initiativ og få ting til å skje.
 •  Det legges også vekt lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • En stilling i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Gunnar Sletten
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 951 81 301
Johan Seljås
Fagansvarlig elkraft
Telefonnummer: +47 916 563 15

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger