Byggeleder jernbaneteknikk

Byggeleder jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar – Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. For den nordre entreprisen har prosjektet behov for byggeleder/-Tverrfaglig koordinator for jernbanefagene.

Arbeidssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag internt i kontakten ENL, med rapporteringsansvar til prosjektleder
 • Byggeledelse og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag mot tilstøtende kontrakter og interne/eksterne aktører
 • Fagmøteansvarlig jernbaneteknikk
 • Oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
 • Økonomisk oppfølging
 • Endringshåndtering
 • Koordinering av FDV og sluttdokumentasjon
 • I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under enhetens ansvarsområde/ fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på master eller bachelor nivå. Teknisk fagskole og/eller relevant lang erfaring vil bli vurdert.
 • Krav til flere års erfaring fra byggeledelse av tverrfaglig arbeider med jernbanetekniske anlegg.
 • Relevante erfaringer med fordelingsnett høyspent og lavspent vektlegges
 • Erfaringer med signalanlegg vektlegges.
 • Erfaring fra ingeniørvirksomhet/offentlig forvaltning
 • Erfaring i å utføre kontroll av jernbanetekniske arbeider
 • Krav til minimum B2 i norsk.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy
 • Erfaring som hovedsikringsvakt vektlegges
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egenskaper vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Terje Strøm
Rekrutteringsrådgiver
Telefonnummer: 91144511

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon