Byggeleder Jernbaneteknikk

Master/bachelor eller tilsvarende

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar – Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. For den nordre entreprisen har prosjektet behov for byggeleder/-Tverrfaglig koordinator for jernbanefagene.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse
 • og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag internt i kontakten ENL, med rapporteringsansvar til prosjektleder
 • Byggeledelse
 • og koordineringsansvarlig for alle jernbanetekniske fag mot tilstøtende kontrakter og interne/eksterne aktører
 • Fagmøteansvarlig jernbaneteknikk
 • Byggeledelse/koordinering for tverrfaglig jernbanetekniske fag
 • Tverrfaglig arbeider med planlegging/prosjektering for bygging av jernbanetekniske anlegg og strømforsyningsanlegg
 • I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under enhetens ansvarsområde/ fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på master
 • eller bachelor nivå. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn kombinert med lang erfaring vil bli vurdert
 • Mer enn 8 års erfaring fra byggeledelse av tverrfaglig arbeider med jernbanetekniske anlegg
 • Relevante erfaringer med fordelingsnett høyspent og lavspent
 • Nødvendig kompetanse for prosjektering, kontroll og byggeledelse av høyspent og lavspent
 • Erfaring fra ingeniørvirksomhet/offentlig forvaltning
 • Erfaring i å utføre kontroll av teknisk utførelse av jernbanetekniske arbeider, og skal i tillegg ha erfaring med:
 • Daglig oppfølging av anleggsaktivitet
 • Oppfølging av kontrakter
 • Oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
 • Økonomisk oppfølging
 • Endringshåndtering
 • Koordinering av FDV
 • og sluttdokumentasjon
 • Krav til minimum B2 i norsk.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Terje Strøm
Rekrutteringsrådgiver
E-postadresse: strom@linkint.no
Telefonnummer: 91144511
Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver
E-postadresse: berg@linkint.no
Telefonnummer: 41417017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon