Byggeleder investering, tunnel og fjellsikring - Bodø/Mo i Rana/Mosjøen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss.

Investeringsseksjonen, vegavdeling Nordland har 15 medarbeidere, og har ansvaret for flere spennende vegprosjekter på riks- og fylkesveger som skal gjennomføres i Salten og på Helgeland i tiden fremover. Vi søker nå en dyktig byggeleder som skal ha ansvar for utarbeiding, oppfølging og kontroll av entreprisekontrakter innen tunnel- og fjellsikring.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Byggeledelse og oppfølging av kontrakter mot entreprenør. Du følger opp og rapporterer på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på egne prosjekt.

  • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater. I det daglige leder du arbeidet og har ansvar for byggemøter med entreprenør.

  • Du må også prosjektere og utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre kontrahering. 

    Kontorsted for stillingen er Bodø, Mo i Rana eller Mosjøen. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum 3 år, gjerne innen bygg/anlegg. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Stillingen krever førerkort klasse B.

Kanskje har du allerede vært leder for et bygg- eller anleggsprosjekt, men også annen erfaring fra tilsvarende prosjekter kan være relevant kompetanse. Det vil være en fordel med kompetanse innen bygging av veg og tunnelanlegg samt erfaring innen byggeplassoppfølging fra byggherre- eller entreprenørvirksomhet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning

  • fleksitid og gode ordninger for avspasering

  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Christian H. Forsmo, tlf: 959 37 915, eller e- post christian.forsmo@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 2. november 2017

- På veg for et bedre samfunn –

Kontaktpersoner

Christian H. Forsmo
seksjonsleder
Telefonnummer: 959 37 915

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger