Byggeleder geoteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset har nå behov for Byggeleder geoteknikk. Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver
 • Fagansvarlig for geoteknikk kontrakt Venjar nord - Langset
 • Delta i byggefasen med oppfølging av geoteknikk
 • Hovedansvaret for at det blir gjennomført tredjepartskontroller/delta i utvelgelsen av tredjepartskontrollør
 • Delta på tverrfaglige gjennomganger
 • Delta i utarbeidelsen og gjennomføring av faseplaner/fremdriftsplaner
 • Påse at det bygges gode løsninger med henblikk på de geotekniske forhold
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master/Bachelor i geoteknikk eller tilsvarende
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og/eller bygging av samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra entreprenør- og rådgiverbransjen tillegges vekt
 • Erfaring med fundamentering av brukar/pilarer
 • Erfaringer med spunt, spuntkasser og friksjonspæler
 • Felterfaring med arbeider i bløt leire
 • Erfaring med kvikkleire
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Kommuniserer godt
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert, involverende, strukturert og analytisk
 • Tåle å arbeide under press
 • Evne til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser
 • Gode samarbeidsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Ronny Eirik Hansen
Telefonnummer: 915 89 858

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon