Byggeleder- forberedende arbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

For mer informasjon om selve prosjektet- følg linken:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Nå søker vi en Byggeleder med bred fagkompetanse til å lede utførelse av feltforsøk som grunnlag for valg av brofundamentering, forberedende arbeider bestående av hogst, gang-og sykkelveier samt støytiltak for eksisterende bebyggelse. Byggeleder er tiltenkt å ha tilsvarende relevante oppgaver når hovedentreprisene starter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utarbeidelse av tilbuds- og kontraktsdokumenter
 • Lede gjennomføringen av kontrakten mot entreprenør
 • Utføre HMS, kvalitets- og fremdriftskontroll
 • Bidra i gjennomføring av revisjon og faglig kontroll
 • Daglige kontakt med entreprenører, offentlige etater og grunneiere
 • Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tre år, fortrinnsvis innen Bygg, anlegg eller annen relevant fagretning. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Det er ønskelig med erfaring fra byggeledelse av veg- eller andre samferdselsprosjekt, evt byggeprosjekter med omfattende fundamenteringsarbeider. Det er en fordel å kunne vise til resultater og god forståelse for byggeledelse og kontraktarbeid.

Personlige egenskaper

 • Som Byggeleder er du med på å sikre at prosjektene våre har høy kvalitet. For å lykkes i jobben må du kunne jobbe systematisk og samarbeide godt. Det stilles krav til gode datakunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk.
 • Vi søker etter en omgjengelig person som har gode samarbeidsevner med både eksterne og interne samarbeidspartnere. 
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
 • Som en del av Fellesprosjektet blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.

Vi kan tilby:

 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesen sin lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Stillingen krever at du er sikkerhetsklarert, eller kan bli det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Tore Bjørkøyli
Prosjektleder
Telefonnummer: 41322347

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger