Byggeleder for vegoppmerking

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region øst har vi ledig en fast stilling som byggeleder. Statens vegvesen bruker entreprenører til å utføre drift- og vedlikeholdsarbeider på riks- og fylkesvegnettet. Vi trenger en dyktig fagperson som kan ta rollen som byggeleder for vegoppmerking i Akershus. Stillingen vil ha arbeidssted i Oslo.

Du blir en del av et stort drift- og vedlikeholdsmiljø der mange faggrupper diskuterer seg fram til de beste løsningene.

 

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene blir å kartlegge behovet for vegoppmerking, planlegge hvor det skal utføres arbeider, gjennomføre konkurranse i markedet, inngåkontrakt og følge opp arbeidene gjennom sesongen. Hverdagen er en god blanding av kontorarbeid og befaring ute på veg.

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant teknisk (helst med vegteknisk fagretning) utdanning på bachelornivå fra universitet eller høyskole - minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingen setter krav til mobilitet, og det kreves førerkort for bil (klasse B.) Noe reisevirksomhet, samt kvelds- og nattarbeid må påregnes.

 

Vi legger også vekt på

  • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk
  • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
  • Evne til å jobbe selvstendig og bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Kjennskap til reglene for offentlige anskaffelser og anbud
  • Erfaring fra lignende arbeid/bransjeerfaring
  • Kjennskap til vegnettet i Akershus

 

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 

Vi tilbyr:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2 % til Statens pensjonskasse. Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søknad med CV må sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.

Kontaktpersoner

Trond Holtvedt

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger